default logo

Claudicatio intermittens

Wat is claudicatio intermittens
Claudicatio intermittens is de naam voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader in de benen. Een vaker genoemde naam is etalagebenen. De naam etalagebenen komt door het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan vanwege pijn in een been. Om te verbloemen dat er iets aan de hand is, stopt men vaak bij een etalage.

Ontstaan
De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Slagader-verkalking kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan zuurstoftekort in de spieren. Bij dit tekort produceren de spieren zure afvalstoffen, wat pijnkrampen in de spieren veroorzaakt.

Klachten
Pijn tijdens het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. Veel patiënten met claudicatio intermittens voelen zich minder energiek, zijn vaak emotioneler en slapen slechter. Zij voelen zich beperkt in hun activiteiten. Andere klachten kunnen zijn: koude voeten, ontbreken van onderhuidse vetlaag, verlies van haar op voeten en tenen,droge schilferende huid verdikte teennagels, (vaak met schimmel-infectie) en vertraagde nagelgroei.

Therapie
Looptraining bij patiënten met claudicatio intermittens heeft tot doel de pijnvrije en de maximale loopafstand te verbeteren. De doorbloeding van de kleinere bloedvaten wordt gestimuleerd, waardoor er meer zuurstofrijk bloed naar de benen kan worden verplaatst. Hierdoor treden minder snel klachten op in de benen. Een voorwaarde  is dat de looptraining regelmatig gedaan wordt. Ervaring wijst uit dat alleen het advies aan patiënten meegeven om meer te gaan lopen niet het gewenste resultaat oplevert.
Vanwege de pijn wordt vaak te vroeg gestopt en de training wordt niet lang genoeg volgehouden.

Door begeleiding van ons wordt u gestimuleerd om het programma vol te houden. Het programma wordt afgestemd op uw eigen niveau. De fysiotherapeut heeft direct de mogelijkheid om uw programma aan te passen en te controleren. Daarnaast komen controle van houding en looppatroon, algemene conditietraining en leefstijladviezen aan bod.

Wie
Wanneer u niet in aanmerking komt voor een Dotterbehandeling van de vaatchirurg, kunt u door hem of uw huisarts naar de fysiotherapeut verwezen worden.
Daar kunt u dan 2 tot 3 maal per week begeleid gaan oefenen op de loopband. Deze therapie wordt door de zorgverzekeraars maximaal 37 maal vergoed uit de basisverzekering  voor de periode van maximaal 1 jaar en is verder afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Tijdens het behandeltraject vindt er regelmatig overleg plaats tussen de verwijzer en de fysiotherapeut.