default logo

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

 

Wanneer kinderfysiotherapie?

Kinderen die in aanmerking komen voor kinderfysiotherapie, zijn bijvoorbeeld baby’s, peuters, kleuters, jongeren en schoolgaande kinderen die:

Baby’s

 • met een vertraagde ontwikkeling
 • met een voorkeurshouding
 • met een asymmetrisch hoofdje
 • die overstrekken of erg slap zijn
 • met een orthopedische afwijking
 • met een neurologische afwijking
 • die merendeel van de dag huilen

Peuters

 • met bewegingsangst
 • die veel vallen
 • met een afwijkende voetstand of afwijkend looppatroon
 • met pijnklachten
 • met een orthopedische afwijking
 • met een neurologische afwijking

Kleuters

 •  met een orthopedische afwijking
 • met een neurologische afwijking
 • met bewegingsangst
 • met een afwijkende stand van de voeten/benen
 • die onhandig zijn
 • die vaak vallen
 • met pijn bij of na bewegen
 • met overgewicht
 • met gedragsproblemen
 • met problemen in de fijne motoriek

Schoolgaande kinderen

Schoolgaande kinderen willen graag meedoen met alle andere kinderen op school. Niet alle kinderen kunnen even goed meedoen met gym. Dit kan een reden zijn voor kinderfysiotherapie. Er zijn ook kinderen die juist moeite in de klas hebben met bijvoorbeeld schrijven of stilzitten.

Deze kinderen hebben bijvoorbeeld:

 • orthopedische problemen
 • neurologische problemen
 • PDD NOS
 • ADHD
 • schrijfproblemen
 • moeite met knippen/plakken/bouwen
 • moeite met gym
 • concentratieproblemen
 • moeite met stilzitten in de klas

Jongeren

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen ook problemen hebben die thuis horen bij de kinderfysiotherapeut. Denk hierbij aan:

 • Sportblessures
 • Groeipijnen
 • Orthopedische afwijkingen
 • Neurologische afwijkingen
 • Houdingsproblemen

Behandeling

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Behandeling van kinderen tot 2 jaar vindt aan huis plaats, omdat het jonge kind daar voldoende motorische uitdaging en oefenmateriaal heeft. Wij kunnen ouders instrueren binnen hun eigen woonsituatie, zodat de behandeling geïntegreerd kan worden in de dagelijkse verzorging van het kind. Kinderen en jongeren van 2 – 18 jaar worden in de praktijk behandeld.

Vergoeding

Kinderfysiotherapie valt binnen de basisverzekering en wordt minimaal 18 keer vergoed. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan is de vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar. Kinderfysiotherapie Rheden-Giesbeek declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden doorberekend.

Behandeling op school

Op vrijdag morgen kan uw kind op Basisscholen  “De Rheder Enk” en “Mauritius” ook op school behandeld worden.

Behandeling aan huis
Baby’s tot 2 jaar worden in principe aan huis behandeld. Voor vergoeding van behandeling aan huis is een verwijsbrief nodig van de (CB)arts met de vermelding: “Kinderfysiotherapie aan huis i.v.m. … .”

 

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met Femke Welling-Pastoors MSc, kinderfysiotherapie.